Menu ×
Ezgi Pekel
02:58 Ezgi Pekel - Yemini Bozdum  Ezgi Pekel - Yemini Bozdum 03:05 Ezgi Pekel - Her Giden Özlenir  Ezgi Pekel - Her Giden Özlenir 03:51 Ezgi Pekel - Sorma  Ezgi Pekel - Sorma 04:03 Ezgi Pekel - Bizim Gibiler  Ezgi Pekel - Bizim Gibiler 04:03 Ezgi Pekel - Deliyim  Ezgi Pekel - Deliyim 03:45 Ezgi Pekel - Şimdi Söyle  Ezgi Pekel - Şimdi Söyle 03:57 Ezgi Pekel - Birbirimizi Kaybettik  Ezgi Pekel - Birbirimizi Kaybettik 03:51 Ezgi Pekel - Ağlat Beni  Ezgi Pekel - Ağlat Beni 04:12 Ezgi Pekel - Saklı Kaldı  Ezgi Pekel - Saklı Kaldı 03:44 Ezgi Pekel - Uzağımda Olsan Bile  Ezgi Pekel - Uzağımda Olsan Bile